Barn-Nett fjernsupport

Trykk fjernsupport under hvis du har avtale med Barn-Nett. Du vil da laste ned en fil som må åpnes. Dette gir Barn-Nett tilgang til å fjernstyre datamaskinen.

Fjernsupport

Kontakt oss