nyhet

Tilsyn i barnehagen?
Av May-Britt A. Tenold
Publisert 10.oktober 2018

Tilsynene er der for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt. De har også en viktig rolle i å gi barnehagene gode, praktiske råd til hvordan oppgavene skal løses. Nå har vi oppgradert HMS-systemet med et nytt kapittel som gjør at du kan stille opp forberedt og oppdatert når tilsynet kommer! 


Vi har laget et helt nytt kapittel (15 - Tilsyn) med delkapitler for bl.a. Miljørettet helsevern, El-tilsyn og Branntilsyn. Her finnes skjema for egenkontroll, oversikt gjennomførte tilsyn og mange andre nyttige dokumenter. Arbeidsdokumenter, rapporter fra tilsyn o.l. organiseres enkelt i egne mapper.


I tillegg til å utvikle IT-løsninger for barnehager, eier og driver også Barn-Nett egen barnehage i Bergen. 


-Etter å ha tatt i mot ulike tilsyn følte jeg at det manglet et kapittel i HMS-systemet vårt, sier Tone Tenold, daglig leder i Barn-Nett.


-Nå kan du gjennomføre internkontroll og være forberedt slik at du på best mulig måte kan svare på spørsmålene som stilles enten du får besøk av Miljørettet helsevern, El-tilsyn eller Branntilsyn. Det er viktig å være godt forberedt og oppdatert når tilsynet kommer, slik at det kan være en hyggelig opplevelse for begge parter.


Ønsker du å se et levende HMS-system som blir oppdatert etter gjeldende lovverk og aktuelle saker? Angi ønsket tidspunkt så tar vi kontakt og viser deg.

Kontaktskjema 
Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk og forbedre brukeropplevelsen på nettsiden